Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is 't geheim van het leven

 

Op een emotionele dag als deze is men zich er vaak maar nauwelijks van bewust wat er zich tijdens de plechtigheid zoal afspeelt. Met de opnames van het afscheid heeft men voor altijd een “mooie" laatste herinnering aan de ervaringen van deze dag.
De registratie wordt met veel zorg en discretie gemaakt, zonder dat u enige noemenswaardige hinder ondervindt van de cameraman. Hij is gekleed in gepaste kleding en zal tijdens de uitvaart op een onopvallende manier aanwezig zijn. De gebeurtenissen van deze bijzondere dag zullen op een stemmige en passende wijze worden vastgelegd.
Ook familie en vrienden die niet op de uitvaart aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege een verblijf in het buitenland, kunnen d.m.v. de videoregistratie getuige zijn van het laatste afscheid.

Met een uitvaartregistratie heeft u een tastbare en waardevolle herinnering aan het afscheid van de overledene in handen. Wij verzorgen op een subtiele en respectvolle manier dat deze emotionele gebeurtenis wordt vastgelegd. Mensen beleven de eerste dagen van rouw vaak in een roes en uit ervaring blijkt dat mensen pas na langere tijd de beelden terug kijken om het verdriet en de herinneringen te verwerken maar ook een plekje te geven.
Voor kinderen, die nauwelijks beseffen wat afscheid nemen betekent, kan een uitvaartregistratie later van grote waarde zijn.

Wenst u meer informatie neemt u dan contact met ons op.